Presentation

Reflextion

Coaching Kommunikation Förändring

Coaching, kommunikation och förändring.

 

 

Mitt mål är att se dig lyckas!

 

Min styrka är att hitta och tydliggöra detaljer som du inte ännu själv är medveten om, men som har betydelse för hur du agerar. Din medvetenhet om vad som är möjligt och viktigt för dig ökar. Med det ökar både tilltron till din egen förmåga och din vilja. Det som förut kändes svårt blir lätt.

 

Från den dagen då jag började göra aktiva val har mitt liv utvecklats som jag vill. Den livsåskådningen/känslan vill jag dela med mig av till andra.

 

Coaching handlar om förändringsarbete, att bli medveten om sina tankar och valda sanningar. Att förstå sig själv och andra, hur du kommunicerar med dig själv och din omgivning. Våga bryta oönskade beteendemönster, göra aktiva val och bli den du VILL vara.

 

Jag arbetar med individer och grupper och tar gärna in hästen och mina hundar i mitt arbete.

 

 

Kontakta mig för ett första möte.

 

Tel : 0708 825 444

Mail:helena@reflextion.se

Copyright ©2015 Reflextion. All Rights Reserved