Coaching

Reflextion

Coaching Kommunikation Förändring

Coaching

 

 

Coachen hjälper en person att hitta verktyg för att nå sitt/sina mål genom självreflektion under professionell ledning. Samtalsformen är byggd på coachens aktiva lyssnande och frågor som varken värderar, dömer eller leder utan hjälper klienten att hålla tanken i rörelse för att uppnå ett önskat mål och handlingsplan.

 

Coaching är en lärande och utvecklande process där du som individ får support att utvecklas på ett sätt så att du kan uppnå ett personligt eller professionellt mål.

 

Coachen hjälper dig att strukturera upp dina tankar, konkretisera dina mål samt skapa de handlingsplaner du behöver för att ta dig dit. Coachen är ditt bollplank som sätter dig i första rummet för att hjälpa dig att utvecklas på det sätt och i den takt som passar dig.

 

Som klient är det ditt ansvar att skapa den förändring som du förutsätter dig. Under coachingen får du hjälp att komma fram till vad det är som du verkligen vill och du kommer att göra handlingsplaner för hur du skall nå dina mål. För att göra målen till verklighet krävs det dock arbete och det arbetet är det bara du själv som kan utföra.

 

Genom att ge dig själv friheten att vara som du är så ger du dig vingar att flyga och kanske får du någon att flyga med.

 

Ett uttryck myntades av psykologen W. Béran Wolfe ( 1931)

”Om du finner en lycklig människa kommer du också att finna ett projekt.”

 

Man har i forskningen sett att människor som strävar efter något som är viktigt för dem på ett personligt plan är lyckligare än de som saknar drömmar och ambitioner.

 

Det är själva processen att arbeta med att nå målet och vara en del av en aktivitet som man uppskattar. Det som ger utmaningar är viktigare än att uppnå själva målet. Men det är avgörande att målet är anpassat efter individens passion, lust och kraft. Målmedvetenheten i sig är det som ger mening och skapar kontroll över våra liv. Den som saknar mål blir lätt vilsen.

 

Målen stärker också självkänslan och självförtroendet.

 

 

 

 

 

Tel : 0708 825 444

E-mail:helena@reflextion.se

Copyright ©2015 Reflextion. All Rights Reserved